Ülesanne nr 3: Gupi labor

Kui bioloog John Endler 1970ndatel Trinidadis metsikuid gupisid vaatles, hämmastas teda fakt, et isaste gupide välimuses esines suuri erinevusi sõltuvalt sellest, millises jõe osas nad elasid. Jõe ühes osas elavatel isastel gupidel oli külgedel palju värvilisi laike, samas kui mujal elavad isased olid üsna ilmetud ning vaid mõne üksiku laiguga. Miski pidi olema selle varieeruvuse põhjustanud.

Sõnasta virtuaalse gupi labori põhjal õige järeldus.

Kui kasvab, siis kahaneb.

submitButton