Music
Volume
Bass
Pop
Rock
Jazz
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3
3

Lehekülje sisu ei ole saadaval.

Mine tagasi.

Ülesanne nr 1: MP3-mängija

Sul on MP3-mängija äpp, millega saab muusikafaile kuulata ja salvestada. Muusikat saab vahetada ja heli- ning bassitugevust muuta mängija kolme nupu abil. Nupuga RESET saab MP3-mängija lähtestada algolekusse.

1. Ava MP3-mängija äpp. MP3-mängija alumine rida näitab sinu valitud seadeid. Allpool on toodud mõned väited MP3-mängija kohta. Otsusta iga väite puhul, kas väide on õige või vale.

Väide Õige Vale
Muusika vahetamiseks tuleb kasutada keskmist nuppu.
Enne bassitugevuse reguleerimist tuleb reguleerida helitugevust.
Kui oled helitugevust suurendanud, saad seda vähendada ainult muusikat vahetades.