Tartu Ülikooli logo

Tere!

Palume Sul osaleda uuringus, mille abil soovitakse teada saada, kuidas õpilased suhtuvad õppimisse ja kas nad kasutavad õppimisel nutiseadmeid (tahvelarvutit ja nutitelefoni). Sinu vastused on väga olulised, sest uuringu tulemusena töötatakse välja uusi viise, kuidas edaspidi nutiseadmete abil õppimist huvitavamaks ja kergemaks teha.

Selleks küsime Sinult 5 teema kohta:

  1. üldised küsimused Sinu kohta;
  2. mida arvad õppimisest;
  3. kuidas suhtud nutiseadmetesse ja kuidas neid kasutad;
  4. kuidas suhtud erinevate ainete õppimisse;
  5. kuidas Sa õpid ja mis on Sulle selle juures oluline.

Uuringut viib läbi Tartu Ülikool ning selle käigus kogutakse andmeid nii õpilastelt kui ka õpetajatelt ja lastevanematelt. Küsimusi on palju ja nendele vastamine nõuab süvenemist. Sinu vastuseid ei näe keegi peale uurijate. Neid ei näe ka Sinu õpetajad ega vanemad. Andmeid analüüsitakse Tartu Ülikoolis nii, et tulemusi ei ole võimalik hiljem Sinuga seostada. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Oleme kindlad, et soovid anda oma panuse Eesti kooli kaasajastamisse.

Nutikat vastamist!
Ette tänades
Tartu Ülikooli uurimisrühm

forward

1. ÜLDANDMED

1. Eesnimi:

2. Perekonnanimi:

3. Sünniaeg: päev kuu aasta

4. Klass:

5. Kodune keel:

6. Sugu:

7. Mis oli Sinu viimase veerandi/trimestri hinne?

1
nõrk
2
mitterahuldav
3
rahuldav
4
hea
5
väga hea
7a. Matemaatikas
7b. Bioloogias
7c. Keemias
7d. Füüsikas
7e. Geograafias
forward


2. SUHTUMINE ÕPPIMISSE

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Mulle meeldib väga õppida.
2. Saan õppimisega päris hästi hakkama.
3. Mul on võimalus valida, kuidas ma õpin.
4. Ma saan klassikaaslasi usaldada.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Õppida on tore.
6. Pärast mõnda aega õppimist saan õpitust päris hästi aru.
7. Ma tunnen, et ma olen sunnitud õppima.
8. Mulle meeldiks klassikaaslastega rohkem suhelda.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Õppida on igav.
10. Ma olen rahul sellega, kuidas õppimisega hakkama saan.
11. Ma õpin, sest mul ei ole teist valikut.
12. Õppimine on väga huvitav.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Ma oskan päris hästi õppida.
14. Õpin, sest ma tahan.
15. Ma saan oma klassikaaslastega hästi läbi.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Tunnen tundides elevust/põnevust.
2. Tundides töötan aktiivselt kaasa.
3. Kui ma teen vea, siis püüan välja selgitada, kus ma eksisin.
4. Ma lülitan ennast tunnis välja, ei mõtle ega tööta tunnis eriti kaasa.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Tunnid on minu jaoks huvitavad.
6. Ma osalen aktiivselt tunni aruteludel.
7. Ma vaatan uuesti üle teemad, millest aru ei saanud.
8. Mul on tundides lõbus.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Mõtlen põhjalikult kui tunnikontrollis vastuseid annan.
10. Ma lasen tundides oma mõtetel rännata teemadel, mis ei ole tunniga seotud.
11. Tunnis kaasa mõeldes tekib mul uusi küsimusi teema kohta.
12. Ma otsin informatsiooni eri allikatest ja mõtlen, kuidas seda omavahel kokku sobitada.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Ma vaid teesklen tunnis kaasa töötamist.
14. Tunnis töötades hindan oma ideede või tehtud töö õigsust.
15. Ma võrdlen tunnis õpitut eelnevate teadmistega.
16. Tunnen tundides uhkust enda üle.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. On aegu, mil õppimine tekitab minus tõelist rahulolu tunnet.
2. Saan enamike ülesannetega hakkama, kui jätan pähe kõige olulisema ja ei ürita kõigest aru saada.
3. Iga teema võib olla väga huvitav, kui sellesse süveneda.
4. Parim viis kontrolltööde tegemiseks on proovida meelde jätta vastused küsimustele, mis sinna arvatavasti tulevad.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Õpin põhjalikult, sest õpitavad teemad on minu jaoks huvitavad.
6. Osa asju õpin lihtsalt tuupides, korrates neid nii kaua kuni tean neid peast, isegi kui neid täielikult ei mõista.
7. Kordan mõttes koolitöid, näiteks kui sõidan bussis, jalutan, leban voodis.
8. Enamikus ainetes ei pea väga põhjalikult õppima, et neist läbi saada.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Mulle meeldib õpitava teemaga nii kaua tegeleda kuni suudan selle teema kohta oma järeldused teha.
10. Tavaliselt õpin ma ainult nii palju kui peab, sest enama tegemine ei ole minu meelest vajalik.
11. Püüan ühes aines õpitut seostada sellega, mida õpin teistes ainetes.
12. Ei ole mõtet õppida materjali, mis tõenäoliselt kontrolltöösse ei tule.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Isegi kui olen kontrolltööks kõvasti õppinud, kardan, et mul ei pruugi selles väga hästi minna.
14. Koolis hästi hakkama saamine aitab kaasa tulevikus kõrgepalgalise töökoha saamisele.
15. Lugedes uut materjali püüan seda seostada teadmistega, mis mul sellest teemast eelnevalt olemas on.
16. Saanud halva hinde, hakkan muretsema ka tulevaste tööde pärast.
17. Mulle meeldib välja mõelda teooriaid, et erinevaid ideid kokku sobitada.
forward backward

3. NUTISEADMETE KASUTAMINE

3.1. NUTITELEFONI KÄTTESAADAVUS

1. Kas saad kodus kasutada nutitelefoni?

2. Kas saad koolis kasutada oma nutitelefoni?

forward backward


3.2. TAHVELARVUTI KÄTTESAADAVUS

1. Kas saad kodus kasutada tahvelarvutit?

2. Kas saad koolis kasutada oma tahvelarvutit?

3. Kas saad koolis kasutada kooli tahvelarvutit?

forward backward


3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Nutiseade muudab õppimise lihtsamaks.
2. Olen nutiseadme kasutamises õppetöös päris osav.
3. Mulle meeldib väga õppetöös nutiseadet kasutada.
4. Nutiseadme kasutamine tunnis aitab mul õpitut paremini mõista.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Saan õppetöös nutiseadme kasutamisega päris hästi hakkama.
6. Nutiseadet kasutades tunnen end tunnis ebakindlalt.
7. Õpetaja aitab mind kui mul on raskusi õppimisel nutiseadme kasutamisega.
8. Nutiseadme kasutamine õppetöös on lõbus.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Nutiseade aitab keerulisi ülesandeid kiiremini lahendada.
10. Olen rahul sellega, kuidas õppetöös nutiseadmega hakkama saan.
11. Nutiseadme kasutamine õppimisel muudab mind närviliseks.
12. Klassikaaslased aitavad mind kui mul on raskusi õppimisel nutiseadme kasutamisega.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Mul ei ole valikut, kas õppida nutiseadmega või ilma.
14. Nutiseadme kasutamine õppetöös on igav.
15. Ma oskan nutiseadet õppimiseks kasutada.
16. Nutiseadmete kasutamine õppimiseks on keeruline.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
17. Pereliikmed aitavad mind, kui mul on raskusi õppimisel nutiseadme kasutamisega.
18. Ma tunnen, et ma olen sunnitud õppetöös nutiseadet kasutama.
19. Nutiseadme kasutamine muudab tunnid huvitavamaks.
20. Saan nutiseadme kasutamisega õppetööks päris hästi hakkama.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
21. Nutiseadme kasutamine õppimisel hirmutab mind.
22. Õpetaja julgustab mind õppimiseks nutiseadet kasutama.
23. Kasutan õppetöös nutiseadet, sest tahan seda teha.
24. Nutiseade on õppimiseks kasulik.
forward backward

3.3. SUHTUMINE NUTISEADMETESSE ÕPPIMISEL

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
25. Mulle meeldib väga nutiseadet kasutada.
26. Olen valmis nutiseadmeid loodusõpetuse ja matemaatika õppimisel kasutama.
forward backward

3.4. NUTISEADMETE KASUTAMINE ÕPETAJATE POOLT LOODUSAINETES JA MATEMAATIKAS

Kui sageli kasutavad Sinu õpetajad õpetamisel nutiseadmeid?

Mitte kunagi Üks-kaks korda veerandis või harvem Üks-kaks korda kuus Peaaegu iga tund Iga tund
1. Matemaatika
2. Bioloogias
3. Keemias
4. Füüsikas
5. Geograafias
forward backward

3.5. NUTISEADMETE KASUTAMINE SINU POOLT LOODUSÕPETUSES JA MATEMAATIKAS

1. Kui tihti teed nutiseadmega koolitunnis järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin õpetaja antud ülesande lahendamiseks infot internetist.
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada.
3. Suhtlen (nt Skype, Viber, Google Hangouts abil) õpetaja antud ülesande lahendamiseks.
4. Kasutan sotsiaalmeediat (nt Facebook, Twitter, Instagram) õpetaja antud ülesande lahendamiseks.
forward backward

Kui tihti teed nutiseadmega koolitunnis järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
5. Kasutan sotsiaalmeediat muul eesmärgil kui õppimiseks.
6. Jagan teistega linke.
7. Osalen ühistegevustes (nt rühmatöös, loovtöös või uurimistöös).
8. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod).
forward backward

Kui tihti teed nutiseadmega koolitunnis järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
9. Täiendan või muudan enda tehtud materjale.
10. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale.
11. Mängin õpimänge.
12. Mängin muid mänge.
forward backward

2. Kui tihti teed koduse ülesande lahendamisel nutiseadmega järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin õpetaja antud ülesande lahendamiseks infot internetist.
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada.
3. Suhtlen (nt Skype, Viber, Google Hangouts abil) õpetaja antud ülesande lahendamiseks.
4. Kasutan sotsiaalmeediat (nt Facebook, Twitter, Instagram) õpetaja antud ülesande lahendamiseks.
5. Jagan teistega linke.
forward backward

Kui tihti teed koduse ülesande lahendamisel nutiseadmega järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
6. Osalen ühistegevustes (nt rühmatööd, loovtööd, uurimistööd).
7. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod).
8. Täiendan või muudan enda tehtud materjale.
9. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale.
10. Mängin õpimänge.
forward backward

3. Kui tihti Sa kasutad nutiseadet õppetööväliselt? Kui Sa ei saa nutiseadet kasutada, siis vali „Mitte kunagi“.

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin infot internetist.
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada.
3. Suhtlen teistega (nt Skype, Viber, Google Hangouts abil).
4. Kasutan sotsiaalmeediat materjalide jagamiseks (nt tekstid, pildid, muusika, videod).
forward backward

Kui tihti Sa kasutad nutiseadet õppetööväliselt? Kui Sa ei saa nutiseadet kasutada, siis vali „Mitte kunagi“.

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
5. Jagan teistega linke.
6. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod).
7. Täiendan või muudan enda tehtud materjale.
8. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale.
9. Mängin mänge.
forward backward

4. MATEMAATIKA

Järgnevate küsimustega soovime teada saada, milline on Sinu arvamus matemaatika õppimisest.

4.1. ÕPPETEGEVUSED MATEMAATIKAS

Kui sageli toimuvad matemaatika tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
1. Õpetaja selgitab uut osa
2. Arutelu klassis
3. Õpilased küsivad küsimusi
4. Õpetaja esitab küsimusi
5. Iseseisev töö õpiku või töövihikuga
forward backward

4.1. ÕPPETEGEVUSED MATEMAATIKAS

Kui sageli toimuvad matemaatika tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
6. Rühmatöö (sh paaristöö)
7. Väitlus ehk sisukas vaidlus
8. Ajurünnak
9. Postri, slaidiettekande, rühmaesitluse koostamine
10. Õpetaja annab tagasisidet õpilaste tehtud töödele
forward backward

4.1. ÕPPETEGEVUSED MATEMAATIKAS

Kui sageli toimuvad matemaatika tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
11. Hüpoteeside või uurimisküsimuste sõnastamine
12. Matemaatika rakendamist nõudvate projektide planeerimine ja läbiviimine
13. Projekti tulemuste põhjal järelduste tegemine
14. Info otsimine erinevatest allikatest
15. Igapäevaeluga seotud probleemide lahendamine
16. Igapäevaeluga seotud põhjendatud otsuste tegemine
forward backward

4.2. SUHTUMINE MATEMAATIKA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Mulle meeldib väga matemaatikat õppida.
2. Saan matemaatika tundides päris hästi hakkama.
3. Matemaatika tundides on mul võimalus valida, kuidas ma õpin.
4. Ma pingutan palju, et saada aru matemaatikast.
5. Matemaatika tundides toimuv õppetöö on mulle kasulik.
forward backward

4.2. SUHTUMINE MATEMAATIKA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
6. Matemaatikat on tore õppida.
7. Pärast mõnda aega matemaatika õppimist saan ma õpitust päris hästi aru.
8. Ma tunnen, et ma olen sunnitud matemaatikat õppima.
9. Ma valmistun põhjalikult matemaatikas läbiviidavateks töödeks.
10. Matemaatika tundides osalemine on mulle kasulik, kuna ma omandan seal juurde palju uusi oskusi ja teadmisi.
forward backward

4.2. SUHTUMINE MATEMAATIKA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
11. Matemaatikat on igav õppida.
12. Ma olen rahul sellega, kuidas ma matemaatika tundides õppimisega hakkama saan.
13. Ma õpin matemaatikat, sest mul ei ole teist valikut.
14. Minu jaoks on oluline matemaatikat hästi õppida.
15. Matemaatika tunnis õpime me asju, mida elus vaja ei lähe.
forward backward

4.2. SUHTUMINE MATEMAATIKA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
16. Matemaatikat on väga huvitav õppida.
17. Ma oskan päris hästi matemaatikat õppida.
18. Ma õpin matemaatikat, sest ma tahan seda.
19. Ma saan matemaatika tundides õpitut kasutada ka väljaspool kooli.
forward backward

5. BIOLOOGIA

Järgnevate küsimustega soovime teada saada, milline on Sinu arvamus bioloogia õppimisest.

5.1. ÕPPETEGEVUSED BIOLOOGIAS

Kui tihti toimuvad bioloogia tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
1. Õpetaja selgitab uut osa
2. Arutelu klassis
3. Õpilased küsivad küsimusi
4. Õpetaja esitab küsimusi
5. Iseseisev töö õpiku või töövihikuga
forward backward

5.1. ÕPPETEGEVUSED BIOLOOGIAS

Kui tihti toimuvad bioloogia tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
6. Rühmatöö (sh paaristöö)
7. Rollimäng
8. Väitlus ehk sisukas vaidlus
9. Ajurünnak
10. Postri, slaidiettekande, rühmaesitluse koostamine
forward backward

5.1. ÕPPETEGEVUSED BIOLOOGIAS

Kui tihti toimuvad bioloogia tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
11. Õpetaja annab tagasisidet õpilaste poolt tehtud töödele
12. Hüpoteeside või uurimisküsimuste sõnastamine
13. Õpilane planeerib ja viib läbi katset
14. Õpetaja teeb näidiskatseid
15. Katse tulemuste põhjal järelduste tegemine
16. Info otsimine erinevatest allikatest
forward backward

5.1. ÕPPETEGEVUSED BIOLOOGIAS

Kui tihti toimuvad bioloogia tundides järgmised õppetegevused?

Mitte kunagi Mõnikord Sageli
17. Igapäevaeluga seotud probleemide lahendamine
18. Igapäevaeluga seotud põhjendatud otsuste tegemine
forward backward

5.2. SUHTUMINE BIOLOOGIA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Mulle meeldib väga bioloogiat õppida.
2. Bioloogiat on tore õppida.
3. Bioloogiat on igav õppida.
4. Bioloogiat on väga huvitav õppida.
5. Saan bioloogia tundides päris hästi hakkama.
forward backward

5.2. SUHTUMINE BIOLOOGIA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
6. Saan bioloogia tundides õpitust päris hästi aru.
7. Ma olen rahul sellega, kuidas ma bioloogia tundides õppimisega hakkama saan.
8. Ma oskan päris hästi bioloogiat õppida.
9. Bioloogia tundides on mul võimalus valida, kuidas ma õpin.
10. Ma pean bioloogiat õppima.
forward backward

5.2. SUHTUMINE BIOLOOGIA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
11. Ma õpin bioloogiat, sest mul ei ole teist valikut.
12. Ma õpin bioloogiat, sest ma tahan seda.
13. Ma pingutan palju, et bioloogiast aru saada.
14. Ma valmistun põhjalikult bioloogiast läbiviidavateks töödeks.
15. Minu jaoks on oluline bioloogiat hästi õppida.
forward backward

5.2. SUHTUMINE BIOLOOGIA ÕPPIMISSE

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
16. Bioloogia tundides toimuv õppetöö on mulle kasulik.
17. Bioloogia tundides õpitu võib olla mulle kasulik erinevate probleemide lahendamisel.
18. Bioloogia tunnid on mulle kasulikud, kuna ma omandan juurde palju uusi teadmisi ja oskusi.
19. Bioloogia tunnis õpime me asju, mida elus vaja ei lähe.
20. Ma saan bioloogia tundides õpitut kasutada ka väljaspool kooli.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
1. Mulle meeldib teha tehteid murdarvudega.
2. Mulle meeldib arvutada saadud kasumi protsenti.
3. Mulle meeldib aru saada protsendi mõistest, et ajalehtedes esitatud infot õigesti tõlgendada.
4. Mulle pakub huvi välja arvutada, mitu protsenti õpilastest on proovinud autot juhtida.
5. Mulle pakub huvi leida täpne seos söödud tervisliku toidu ja saadud kalorite vahel.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
6. Mulle pakub huvi intressimääradest arusaamine, et mõista kergekäeliselt võetud kiirlaenude ohtlikkust.
7. Tahan rohkem teada saada, kuidas planeerida oma taskurahast tehtavaid kulutusi.
8. Tahan rohkem teada saada, kuidas kehamassiindeks on seotud liikumise aktiivsusega.
9. Tahan rohkem teada saada, kas ostukeskuse allahindluse kampaanias osalemine on kokkuvõttes säästlik.
10. Mulle meeldib kasutada valemeid kujundite pindala või ruumala leidmiseks.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
11. Mulle meeldib arvutada vanni mahtuva vee koguse sõltuvust vanni mõõtmetest.
12. Mulle meeldiks firmadele soovitada, kuidas väheste jääkidega valmistada trendikaid rõivaid, kasutades geomeetriliste kujundite pinnalaotusi.
13. Mulle pakub huvi, kuidas erinevaid geomeetrilisi kujundeid kasutatakse arhitektuuris.
14. Mulle pakub huvi välja arvutada merealuse tunneli ehitamiseks vajamineva tsemendi kogus.
15. Ma tahaksin osata hinnata puu kõrgust, et puu maha lõikamine naabrite maju ei ohustaks.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
16. Tahan rohkem teada saada vajalikest arvutustest, et oma toa remondiks õige kogus värvi osta.
17. Tahan rohkem teada saada, kuidas oma unistuste toast kindla mõõtkava järgi vähendatud mudel teha.
18. Tahan rohkem teada saada, kuidas ehitusloa saamiseks plaanistada oma tulevikukodu.
19. Mulle meeldib leida aritmeetilist keskmist.
20. Mulle meeldib uurida, kas sündmuse esinemissagedus sõltub tehtud katsete arvust.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
21. Ma tahan diagrammidest aru saada, et nende abil esitatud infot õigesti mõista.
22. Mulle pakub huvi välja arvutada tõenäosus, et teistel planeetidel leidub elu.
23. Mulle pakub huvi aru saada, millised diagrammid sobivad andmetevaheliste seoste esitamiseks.
24. Mulle pakub huvi arvutada, kuidas minu maakonna keskmine palk erineb Eesti keskmisest palgast.
25. Tahan rohkem teada saada, kuidas minu füüsilised võimed on võrreldavad minuvanuse keskmise Eesti noorega.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
26. Tahan rohkem teada saada, kuidas minu nutitelefoni aku tühjenemise kiirus sõltub kasutatavatest äppidest.
27. Tahan rohkem teada saada, kuidas hinnata tõenäosust, et ma suudan tulevikus oma elamise ostmiseks võetud laenu tagasi maksta.
28. Mulle meeldib õppida eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut.
29. Ma tahan õppida aatomite ja molekulide kui aine väiksemate osakeste kohta.
30. Mind huvitab, missugune on taimede tähtsus looduses ja inimeste elus.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
31. Tahan rohkem teada saada mürktaimedest, et eristada ravivat ja surmavat kogust.
32. Mind huvitavad looduskatastroofid – maavärinad, üleujutused, tormid.
33. Mulle meeldiks õppida metallide aatomi ehituse mõju nende keemilistele ja füüsikalistele omadustele.
34. Tahan rohkem teada saada, kuidas mandrijää on kujundanud minu kodukoha vaatamisväärsusi.
35. Mind huvitab, miks on vajalik kasutada veepehmendajat kodumasinate eluea pikendamiseks.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
36. Mulle pakub huvi välja arvutada, missuguse keskmise kiirusega meie klassi õpilased hommikul kooli jalutavad.
37. Tahan rohkem teada saada, millistes ilmastikutingimustes tekib vikerkaar.
38. Mulle meeldiks õppida, kuidas fotosünteesi intensiivsus mõjutab kasvuhoones kasvavate taimede saagikust.
39. Mulle meeldiks õppida metallide aatomi ehitust, et otsustada ehituskonstruktsioonide turvalisuse ja ohutuse üle.
40. Tahan rohkem teada saada mürktaimedest ja nende iseloomulikest tunnustest.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
41. Mulle meeldib õppida, kuidas erinevate pinnavormide kujunemise protsess mõjutab nende iseloomulikke tunnuseid.
42. Mind huvitab, kuidas erinevad looduskatastroofid mõjutavad turismi arengut.
43. Mind huvitab koduse vee keemiline koostis.
44. Tahan rohkem teada saada pesemisvahendi koostise ja selle tõhususe seosest pesu pesemisel.
45. Mulle meeldib õppida, kuidas õistaimede organite ehitus sõltub nende ülesannetest.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
46. Mulle meeldib õppida vooluringi ja selle osasid.
47. Mind huvitavad liiklusõnnetuste põhjused ning nende tekitatud kahju ühiskonnale.
48. Mind huvitab, mida peaksid teadma taimedest erinevate elukutsetega inimesed, et olla oma töös edukad.
49. Ma tahan õppida mandrijää poolt kujundatud pinnavorme.
50. Mind huvitab, kuidas kliima mõjutab looduskatastroofide tekkimist.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
51. Tahan rohkem teada saada loodusvarade kaevandamisele kehtestatud piirangute mõjust looduslike vaatamisväärsuste säilimisele.
52. Tahan rohkem teada saada pesemisvahendite keemilistest omadustest.
53. Mulle pakub huvi leida seos libeda sõidutee ja valesti valitud sõidukiiruse vahel.
54. Tahan rohkem teada saada laserite kasutusvõimalustest meelelahutuses, et hinnata nende võimalikku mõju nägemisele.
55. Mind huvitavad minu kodukohas kasvavate taimede paljunemise ja levimise viisid.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
56. Tahan rohkem teada saada mürgistest taimedest ja nende mõjust organismile.
57. Mulle meeldib teada saada, kuidas kodumasinate energiamärgistus mõjutab elektrivoolu tarbimist.
58. Mulle meeldib õppida, kuidas pinnamood mõjutab põllumajandusest saadavat tulu.
59. Tahan rohkem teada saada oma kodukoha looduslikest vaatamisväärsustest.
60. Mind huvitab, millest sõltub vee soolsus maailma erinevates piirkondades.
forward backward

6. HUVI MATEMAATIKA JA LOODUSTEADUSTE VASTU

Kuivõrd oled Sa nõus alljärgnevate väidetega?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
61. Tahan rohkem teada saada pesuvahendite reklaamides esitatud info usaldusväärsuse kohta.
62. Tahan rohkem teada saada optilistest nähtustest taevas.
63. Mulle meeldib teada saada, milliseid kodumasinaid eelistada elektrivoolu säästmiseks.
forward backward

Täname Sind selle küsimustiku täitmise eest. Vajuta „Lõpeta”, kui oled küsimustiku täitmise lõpetanud.


submitButtonbackward