Tartu Ülikooli logo

Hea õpilane!

Palume Sul osaleda uuringus, mille abil soovitakse teada saada, kuidas õpilased suhtuvad õppimisse ja kas nad kasutavad õppimisel nutiseadmeid (tahvelarvutit ja nutitelefoni). Sinu vastused on väga olulised, sest uuringu tulemusena töötatakse välja uusi viise, kuidas edaspidi nutiseadmete abil õppimist huvitavamaks ja kergemaks teha.

Selleks küsime sinult 5 teema kohta:

  1. Üldised küsimused Sinu kohta
  2. Mida arvad õppimisest
  3. Kuidas suhtud nutiseadmetesse ja kuidas neid kasutad
  4. Kuidas suhtud erinevate ainete õppimisse (sh matemaatika ja loodusained)
  5. Kuidas Sa õpid ja mis on sulle oluline selle juures

Uuringut viib läbi Tartu Ülikool ning selle käigus kogutakse andmeid nii õpilastelt kui ka õpetajatelt ja lastevanematelt. Küsimustele vastamine võtab aega umbes ühe koolitundi. Sinu vastuseid ei näe keegi peale uurijate. Neid ei näe ka Sinu õpetajad ega vanemad. Andmeid analüüsitakse Tartu Ülikoolis nii, et tulemusi ei ole võimalik hiljem Sinuga seostada. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Oleme kindlad, et soovid anda oma panuse Eesti kooli kaasajastamisse.

Nutikat vastamist!
Ette tänades
Tartu Ülikooli uurimisgrupp

forward

1. OSA: ÜLDANDMED

1. Eesnimi:

2. Perekonnanimi:

3. Mis kuupäeval Sa oled sündinud?

päev kuu aasta

4. Mitmendas klassis Sa käid?

5. Mis on Sinu kodune keel?

6. Sinu sugu:

7. Sinu viimase veerandi/trimestri hinne oli

2
mitterahuldav
3
rahuldav
4
hea
5
väga hea
7a. Matemaatikas
7b. Füüsikas
7c. Keemias
7d. Bioloogias
7e. Geograafias
forward backward


2. OSA: NUTITELEFONI KÄTTESAADAVUS

1. Kas saad kodus kasutada nutitelefoni?

2. Kas saad koolis kasutada oma nutitelefoni?

3. Kas saad koolis kasutada kooli nutitelefoni?

forward backward


3. OSA: TAHVELARVUTI KÄTTESAADAVUS

1. Kas saad kodus kasutada tahvelarvutit?

2. Kas saad koolis kasutada oma tahvelarvutit?

3. Kas saad koolis kasutada kooli tahvelarvutit?

forward backward


4. OSA: NUTISEADMETE KASUTAMINE LOODUSAINETES JA MATEMAATIKAS

Kui sageli kasutavad Sinu loodusõpetuse ja matemaatikaõpetaja õpetamisel nutiseadmeid?

Aine Mitte kunagi Üks-kaks korda veerandis või harvem Üks-kaks korda kuus Peaaegu iga tund Iga tund
1. Matemaatika
2. Loodusõpetus
forward backward

5. OSA: NUTISEADMETE KASUTAMINE

1. Kui tihti teed nutiseadmega koolitunnis järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin õpetaja antud ülesande lahendamiseks infot internetist
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada
3. Suhtlen (nt Skype, Viber, Google hangouts abil) õpetaja antud ülesande lahendamiseks
4. Kasutan sotsiaalmeediat (nt Facebook, Twitter, Instagram) õpetaja antud ülesande lahendamiseks
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
5. Kasutan sotsiaalmeediat muul eesmärgil kui õppimiseks
6. Jagan teistega linke
7. Osalen ühistegevustes (nt rühmatöös, loovtöös või uurimistöös)
8. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod)
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
9. Täiendan või muudan enda tehtud materjale
10. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale
11. Mängin õpimänge
12. Mängin muid mänge
forward backward

2. Kui tihti teed koduse ülesande lahendamisel nutiseadmega järgmisi asju?

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin õpetaja antud ülesande lahendamiseks infot internetist
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada
3. Suhtlen (nt Skype, Viber, Google hangouts abil) õpetaja antud ülesande lahendamiseks
4. Kasutan sotsiaalmeediat (nt Facebook, Twitter, Instagram) õpetaja antud ülesande lahendamiseks
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
5. Jagan teistega linke
6. Osalen ühistegevustes (nt rühmatööd, loovtööd, uurimistööd)
7. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod)
8. Täiendan või muudan enda tehtud materjale
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
9. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale
10. Mängin õpimänge
forward backward

3. Kindlasti kasutad nutiseadet ka muuks kui õppimiseks. Kui tihti Sa seejuures midagi teed? Kui Sa ei saa nutiseadet kasutada, siis vali „Mitte kunagi“.

Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
1. Otsin infot internetist
2. Kogun materjale (nt tekstid, pildid, muusika, videod), et neid hiljem kasutada
3. Suhtlen teistega (nt Skype, Viber, Google hangouts abil)
4. Kasutan sotsiaalmeediat materjalide jagamiseks (nt tekstid, pildid, muusika, videod)
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
5. Jagan teistega linke
6. Koostan erinevaid materjale (nt tekstid, esitlused, pildid, videod)
7. Täiendan enda tehtud materjale
8. Täiendan või muudan enda tehtud materjale
Mitte kunagi Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
9. Täiendan või muudan teiste tehtud materjale
10. Mängin mänge
forward backward

Täname Sind selle küsimustiku täitmise eest. Vajuta „Lõpeta”, kui oled küsimustiku täitmise lõpetanud.


submitButtonbackward