Tartu Ülikooli logo

Tere!

Palume Sul osaleda uuringus, mille abil soovitakse teada saada, kuidas õpilased suhtuvad õppimisse ja kas nad kasutavad õppimisel nutiseadmeid (tahvelarvutit ja nutitelefoni). Sinu vastused on väga olulised, sest uuringu tulemusena töötatakse välja uusi viise, kuidas edaspidi nutiseadmete abil õppimist huvitavamaks ja kergemaks teha.

Selleks küsime Sinult 5 teema kohta:

  1. üldised küsimused Sinu kohta;
  2. mida arvad õppimisest;
  3. kuidas suhtud nutiseadmetesse ja kuidas neid kasutad;
  4. kuidas suhtud erinevate ainete õppimisse;
  5. kuidas Sa õpid ja mis on Sulle selle juures oluline.

Uuringut viib läbi Tartu Ülikool ning selle käigus kogutakse andmeid nii õpilastelt kui ka õpetajatelt ja lastevanematelt. Küsimusi on palju ja nendele vastamine nõuab süvenemist. Sinu vastuseid ei näe keegi peale uurijate. Neid ei näe ka Sinu õpetajad ega vanemad. Andmeid analüüsitakse Tartu Ülikoolis nii, et tulemusi ei ole võimalik hiljem Sinuga seostada. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Oleme kindlad, et soovid anda oma panuse Eesti kooli kaasajastamisse.

Nutikat vastamist!
Ette tänades
Tartu Ülikooli uurimisrühm

forward

1. ÜLDANDMED

1. Eesnimi:

2. Perekonnanimi:

3. Sünniaeg: päev kuu aasta

4a. Kool:

4b. Klass:

5. Kodune keel:

6. Sugu:

7. Mis oli Sinu viimase veerandi/trimestri hinne?

1
nõrk
2
mitterahuldav
3
rahuldav
4
hea
5
väga hea
7a. Matemaatikas
7b. Bioloogias
7c. Keemias
7d. Füüsikas
7e. Geograafias
forward


2. SUHTUMINE ÕPPIMISSE

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Mulle meeldib väga õppida.
2. Saan õppimisega päris hästi hakkama.
3. Mul on võimalus valida, kuidas ma õpin.
4. Ma saan klassikaaslasi usaldada.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Õppida on tore.
6. Pärast mõnda aega õppimist saan õpitust päris hästi aru.
7. Ma tunnen, et ma olen sunnitud õppima.
8. Mulle meeldiks klassikaaslastega rohkem suhelda.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Õppida on igav.
10. Ma olen rahul sellega, kuidas õppimisega hakkama saan.
11. Ma õpin, sest mul ei ole teist valikut.
12. Õppimine on väga huvitav.
forward backward

2.1. MILLINE ON SINU ARVAMUS ÕPPIMISEST

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Ma oskan päris hästi õppida.
14. Õpin, sest ma tahan.
15. Ma saan oma klassikaaslastega hästi läbi.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. Tunnen tundides elevust/põnevust.
2. Tundides töötan aktiivselt kaasa.
3. Kui ma teen vea, siis püüan välja selgitada, kus ma eksisin.
4. Ma lülitan ennast tunnis välja, ei mõtle ega tööta tunnis eriti kaasa.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Tunnid on minu jaoks huvitavad.
6. Ma osalen aktiivselt tunni aruteludel.
7. Ma vaatan uuesti üle teemad, millest aru ei saanud.
8. Mul on tundides lõbus.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Mõtlen põhjalikult kui tunnikontrollis vastuseid annan.
10. Ma lasen tundides oma mõtetel rännata teemadel, mis ei ole tunniga seotud.
11. Tunnis kaasa mõeldes tekib mul uusi küsimusi teema kohta.
12. Ma otsin informatsiooni eri allikatest ja mõtlen, kuidas seda omavahel kokku sobitada.
forward backward

2.2. SUHTUMINE TUNDIDESSE

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Ma vaid teesklen tunnis kaasa töötamist.
14. Tunnis töötades hindan oma ideede või tehtud töö õigsust.
15. Ma võrdlen tunnis õpitut eelnevate teadmistega.
16. Tunnen tundides uhkust enda üle.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Palun hinda iga väite juures, kuivõrd see Sinu kohta kehtib.

Väide Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
1. On aegu, mil õppimine tekitab minus tõelist rahulolu tunnet.
2. Saan enamike ülesannetega hakkama, kui jätan pähe kõige olulisema ja ei ürita kõigest aru saada.
3. Iga teema võib olla väga huvitav, kui sellesse süveneda.
4. Parim viis kontrolltööde tegemiseks on proovida meelde jätta vastused küsimustele, mis sinna arvatavasti tulevad.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
5. Õpin põhjalikult, sest õpitavad teemad on minu jaoks huvitavad.
6. Osa asju õpin lihtsalt tuupides, korrates neid nii kaua kuni tean neid peast, isegi kui neid täielikult ei mõista.
7. Kordan mõttes koolitöid, näiteks kui sõidan bussis, jalutan, leban voodis.
8. Enamikus ainetes ei pea väga põhjalikult õppima, et neist läbi saada.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Mulle meeldib õpitava teemaga nii kaua tegeleda kuni suudan selle teema kohta oma järeldused teha.
10. Tavaliselt õpin ma ainult nii palju kui peab, sest enama tegemine ei ole minu meelest vajalik.
11. Püüan ühes aines õpitut seostada sellega, mida õpin teistes ainetes.
12. Ei ole mõtet õppida materjali, mis tõenäoliselt kontrolltöösse ei tule.
forward backward

2.3. KUIDAS SA ÕPID?

Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
13. Isegi kui olen kontrolltööks kõvasti õppinud, kardan, et mul ei pruugi selles väga hästi minna.
14. Koolis hästi hakkama saamine aitab kaasa tulevikus kõrgepalgalise töökoha saamisele.
15. Lugedes uut materjali püüan seda seostada teadmistega, mis mul sellest teemast eelnevalt olemas on.
16. Saanud halva hinde, hakkan muretsema ka tulevaste tööde pärast.
17. Mulle meeldib välja mõelda teooriaid, et erinevaid ideid kokku sobitada.
forward backward

Täname Sind selle küsimustiku täitmise eest. Vajuta „Lõpeta”, kui oled küsimustiku täitmise lõpetanud.

submitButtonbackward

Aitäh!

Palun anna nüüd käetõstmisega ankeedi läbiviijale märku, et oled edukalt küsimustiku täitmise lõpetanud. Sulge ka veebibrauser.