Ülesanne. VIITAMINE

Õpilane tahab oma uurimistöös viidata Lembit Õunapuu raamatule “Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes”. Õpetaja soovib, et õpilane kasutaks raamatule viitamisel APA (American Psychological Association) stiili. Paranda õpilase viidet allpool niiviisi, et see vastaks APA stiilile (võid otsida internetist selle kohta lisainfot). Kui oled viite korrektselt vormistanud, vajuta “Vaata koodi” nuppu.